[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัส ]
  

หมวดหมู่: การจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างที่พักแฟลต 5 ชั้น
โดย : 1
วันพุธที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
2 stars ระดับ: 2 จำนวน 2 ราย.


Download เอกสาร

Size 479 Bytes

รายละเอียด :

 Fอ่าน : 463
จำนวน Download : 188การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องอื่น ๆ :

      ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างที่พักแฟลต 5 ชั้น 20 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 4 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่พักแฟลต 5 ชั้น ประจำปีงบประมาณ 2561 23 / พ.ย. / 2560
      ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 17 / พ.ย. / 2560
13333ª×èÍ/Email :
14444ãÊèÃËÑÊ·Õè·èÒ¹àËç¹Å§ã¹ªèͧ¹Õé
15555äͤ͹ : ÂèÍ˹éÒ ¨Ñ´«éÒ ¨Ñ´¡ÅÒ§ ¨Ñ´¢ÇÒ µÑÇË¹Ò µÑÇàÍÕ§ àÊé¹ãµé µÑÇ¡ µÑÇËéÍ µÑÇ˹ѧÊ×ÍàÃ×ͧáʧ µÑÇ˹ѧÊ×ÍÁÕà§Ò ÊÕá´§ ÊÕà¢ÕÂÇ ÊÕ¹éÓà§Ô¹ ÊÕÊéÁ ÊÕªÁ¾Ù ÊÕà·Ò
ÍéÒ§ÍÔ§¤Ó¾Ù´ à¾ÔèÁà¾Å§ à¾ÔèÁÇÕ´ÕâͤÅÔ» à¾ÔèÁÃÙ»ÀÒ¾ à¾ÔèÁä¿Åì Flash à¾ÔèÁÅÔ§¡ì à¾ÔèÁÍÕàÁÅì
16666¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ :


¡ÃسÒãªé¤Ó¾Ù´·ÕèÊØÀÒ¾ áÅÐÍÂèÒãªé¤Ó¾Ù´·Õè¾Ò´¾Ô§¶Ö§ºØ¤¤ÅÍ×è¹ãËéàÊÕÂËÒ ¢Í¢Íº¤Ø³·ÕèãËé¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í


¢éͤÇÒÁ·Õè·èÒ¹ä´éÍèÒ¹ à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà¢Õ¹â´ÂÊÒ¸Òóª¹ áÅÐÊ觢Öé¹ÁÒẺÍѵâ¹ÁÑµÔ à¨éҢͧÃкºäÁèÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ¢éͤÇÒÁã´æ·Ñé§ÊÔé¹ à¾ÃÒÐäÁèÊÒÁÒöÃкØä´éÇèÒà»ç¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ËÃ×Í ª×èͼÙéà¢Õ¹·Õèä´éàË繤×ͪ×èͨÃÔ§ ¼ÙéÍèÒ¹¨Ö§¤ÇÃãªéÇÔ¨Òó­Ò³ã¹¡ÒáÅÑ蹡Ãͧ áÅжéÒ·èÒ¹¾ºàËç¹¢éͤÇÒÁã´·Õè¢Ñ´µèÍ¡®ËÁÒÂáÅÐÈÕŸÃÃÁ ¡ÃسÒá¨é§·Õè [email protected] à¾×èÍãËé¼Ùé¤Çº¤ØÁÃкº·ÃÒºáÅзӡÒÃź¢éͤÇÒÁ¹Ñé¹ ÍÍ¡¨Ò¡ÃкºµèÍä»

  

a href="https://www.atomkarisimi.com/" title="atom karışımı">atom karışımı avşa adası no4 macun mor çay